Facebook Adverteren

Meer omzet uit jouw advertenties

Meer bereik, meer klanten, meer omzet

Of je nu zelf al advertenties in zet, dit laat doen of nog helemaal niet gestart bent met Facebook adverteren. Wij laten je graag zien dat wij een positief resultaat kunnen behalen. We starten samen met jou een eenmalige campagne waarin we het hele proces inrichten. Van doelgroep selectie tot advertentie creatie tot het maken van de landingspagina. Het enige wat jij nog hoeft te doen is de leads/klanten die binnen stromen op volgen. Het hele resultaat meten we en maken we voor je inzichtelijk. Na de eerste succesvolle campagne bekijken we samen hoe we door gaan. Vaak komt het erop neer dat we jouw hele Advertentie beheer overnemen en je maandelijks blijven rapporteren.

De juiste content op de juiste plek met Facebook adverteren 

Dagelijks zetten wij tal van verschillende Facebook advertenties in. Uit ervaring weten we dat de ene advertentie de andere advertentie niet is. Door de juiste doelgroep te kiezen en hen de juiste content te serveren op het juiste moment wordt jouw campagne zo relevant en effectief mogelijk!

Voordelen

  • Een positief resultaat op jouw advertenties
  • Heldere en duidelijke rapportage, alles is meetbaar en inzichtelijk
  • Volledige ontzorging